امروز : چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
  • شروعی قدرتمند
1

تالار رشد کسب و کار

طوفان ذهنی ۳

Brainstorming ( طوفان ذهنی )
یک روش و تکنیک بسیار خلاقانه و مفید برای ایجاد ایده یابی برای رشد کسب و کار فردی و اجتماعی است که شما می توانید در آن به صورت تعاملی با دوستان و هموطنان خود ایده هایتان را به اشتراک بگذارید.این طرح در سال ۱۹۵۸ توسط الکس فینکی آزبورن مطرح شده است و از استقبال بسیار خوبی در جهان روبرو شده است. گرچه در عصر جدید پنج روش دیگر هم در جهان مطرح شده است اما هر پنج روش از این روش اقتباس شده اند.     ماهیت شرکت در این طرح کلوپ:
۱. برای تعامل گروهی در روزهای فرد سوالاتی مطرح می شود که چالش بزرگ زندگی مردم جامعه است.
۲.انتقاد، قضاوت و تحلیل از ایده های دیگران به طور کامل ممنوع است.
۳.ایده های مطرح شده ممکن است غیرمعمول، غیرمنطقی یا بسیار تمسخر آمیز و خنده دار باشند، هیچ مشکلی ندارد، قطعا همین ایده های دور از ذهن می تواند به جمع بندی ایده های ...
مشاهده تاپیک

طوفان ذهنی ۲

Brainstorming ( طوفان ذهنی )
یک روش و تکنیک بسیار خلاقانه و مفید برای ایجاد ایده یابی برای رشد کسب و کار فردی و اجتماعی است که شما می توانید در آن به صورت تعاملی با دوستان و هموطنان خود ایده هایتان را به اشتراک بگذارید.این طرح در سال ۱۹۵۸ توسط الکس فینکی آزبورن مطرح شده است و از استقبال بسیار خوبی در جهان روبرو شده است. گرچه در عصر جدید پنج روش دیگر هم در جهان مطرح شده است اما هر پنج روش از این روش اقتباس شده اند.     ماهیت شرکت در این طرح کلوپ:
۱. برای تعامل گروهی در روزهای فرد سوالاتی مطرح می شود که چالش بزرگ زندگی مردم جامعه است.
۲.انتقاد، قضاوت و تحلیل از ایده های دیگران به طور کامل ممنوع است.
۳.ایده های مطرح شده ممکن است غیرمعمول، غیرمنطقی یا بسیار تمسخر آمیز و خنده دار باشند، هیچ مشکلی ندارد، قطعا همین ایده های دور از ذهن می تواند به جمع بندی ایده های ...
مشاهده تاپیک

طوفان ذهنی ۱

Brainstorming ( طوفان ذهنی )
یک روش و تکنیک بسیار خلاقانه و مفید برای ایجاد ایده یابی برای رشد کسب و کار فردی و اجتماعی است که شما می توانید در آن به صورت تعاملی با دوستان و هموطنان خود ایده هایتان را به اشتراک بگذارید.این طرح در سال ۱۹۵۸ توسط الکس فینکی آزبورن مطرح شده است و از استقبال بسیار خوبی در جهان روبرو شده است. گرچه در عصر جدید پنج روش دیگر هم در جهان مطرح شده است اما هر پنج روش از این روش اقتباس شده اند.     ماهیت شرکت در این طرح کلوپ:
۱. برای تعامل گروهی در روزهای فرد سوالاتی مطرح می شود که چالش بزرگ زندگی مردم جامعه است.
۲.انتقاد، قضاوت و تحلیل از ایده های دیگران به طور کامل ممنوع است.
۳.ایده های مطرح شده ممکن است غیرمعمول، غیرمنطقی یا بسیار تمسخر آمیز و خنده دار باشند، هیچ مشکلی ندارد، قطعا همین ایده های دور از ذهن می تواند به جمع بندی ایده های ...
مشاهده تاپیک

عضویت در خبرنامه

باعضویت در خبرنامه از آخرین اخبار این سایت مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد نمائید